Català

Ricard Aranda Recasens. Vilafranca del Penedès 1969.

El meu primer contacte amb el món de les arts visuals va ser la pintura a Vilafranca mateix. L’any 1985 m’estableixo a Barcelona, on començo a estudiar a l’Escola Massana d’Arts i Oficis, i paral·lelament treballo en publicitat i disseny gràfic.
L’any 1992 acabo la Massana amb l’especialitat de dibuix publicitari i començo a col·laborar amb estudis de disseny relacionats directament amb la creació d’espais i catàlegs d’exposicions, així com amb l’edició de llibres d’art.
Inquietuds… moltes, per tot el món de l’art i la gràfica. Així, durant pràcticament una dècada em vaig dedicar a participar en diferents concursos de cartells. Això va donar fruit: 1989, 1r premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, 1r premi de les Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, 2n premi de la Festa Major de Rubí; 1991, 1r premi de les Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, 1r premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 2n premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 1r premi de la Festa Major de Gràcia; 1997, 1r premi del Carnaval d’Arenys de Mar; 1997, 1r premi del Carnaval de Tarragona.
Des de l’any 1991 fins al 1995 vaig col·laborar amb l’estudi de disseny Ortega i Palau. Això em va donar molts coneixements en el món de l’edició, en l’àmbit dels catàlegs d’art i dels llibres d’autor.
A partir de l’any 1995 es van desencadenant noves propostes i experiències. Així neix Efímera, que és un col·lectiu compost per cinc artistes efímers de procedències diverses però amb inquietuds i intencions que giren a l’entorn de l’edició i de la creació. Aquest col·lectiu em va donar l’oportunitat de participar directament en diferents projectes multiculturals, que em van permetre, per exemple, crear l’edició impresa de la revista On the road (núm. 3) per al Festival Pluriculturel a Saint-André-lez-Lille (França) el març de 1998.
A partir de l’any 1998 decideixo establir-me com a freelance en l’àmbit de la il·lustració i el disseny gràfic, i col·laboro amb diverses editorials, empreses i institucions: Editorial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, revista juvenil Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudi Síntesi, estudi Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Institut Goethe, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya i Sindicat de Periodistes de Catalunya.
No parar ni un moment i tocar moltes facetes amb el denominador comú de l’art visual: això em porta al món de la docència, amb col·laboracions amb la Universitat de Barcelona en postgraus sobre edició i l’Escola Illa de Sabadell d’Arts Plàstiques i Disseny. També he tingut l’oportunitat de formar part de la Junta de l’Associació d’Il·lustradors de Catalunya.
I, per acabar, sempre ve de gust asseure’s davant d’un piano.

Castellano

Mi primer contacto con el mundo de las artes visuales fue la pintura en mi Vilafranca natal. En 1985 me traslado a Barcelona, donde empiezo a estudiar en la Escola Massana d’Arts i Oficis, y paralelamente trabajo en publicidad y diseño gráfico.
En 1992 termino mis estudios en la Massana con la especialidad de dibujo publicitario y empiezo a colaborar con estudios de diseño relacionados directamente con la creación de espacios y catálogos de exposiciones, así como con la edición de libros de arte.
Inquietudes... muchas, por todo lo que tenga relación con el mundo del arte y la gráfica. Así, durante prácticamente una década me dedico a participar en distintos concursos de carteles, lo cual da sus frutos: 1989, 1er premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, 1er premio de las Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, 2º premio de la Festa Major de Rubí; 1991, 1er premio de las Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, 1er premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 2º premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 1er premio de la Festa Major de Gràcia; 1997, 1er premio del Carnaval de Arenys de Mar; 1997, 1er premio del Carnaval de Tarragona.
Desde 1991 hasta 1995 colaboré con el estudio de diseño Ortega i Palau, lo que me dio muchos conocimientos en el mundo de la edición, en el ámbito de los catálogos de arte y los libros de autor.
A partir de 1995 se desencadenan nuevas propuestas y experiencias. Así nace Efímera, un colectivo formado por cinco artistas efímeros de procedencia diversa pero con inquietudes e intenciones que giran alrededor de la edición y la creación. Este colectivo me dio la oportunidad de participar directamente en distintos proyectos multiculturales, que me permitieron, por ejemplo, crear la edición impresa de la revista On the road (n.º 3) para el Festival Pluriculturel de Saint-André-lez-Lille (Francia), en marzo de 1998.
A partir de 1998 decido establecerme como freelance en el ámbito de la ilustración y el diseño gráfico, y colaboro con varias editoriales, empresas e instituciones: Editorial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, revista juvenil Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudio Síntesi, estudio Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Institut Goethe, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya y Sindicat de Periodistes de Catalunya.
No parar ni un momento y tocar infinidad de facetas con el denominador común del arte visual me lleva al mundo de la docencia, con colaboraciones con la Universitat de Barcelona en posgrados sobre edición y con la Escola Illa de Sabadell d’Arts Plàstiques i Disseny. También he tenido la oportunidad de formar parte de la Junta de l’Associació d’Il·lustradors de Catalunya.
Y, para terminar, siempre apetece sentarse delante de un piano.

english

My first contact with the world of visual arts was painting in my birthplace Vilafranca. In 1985 I move to Barcelona where I begin to study at Escola Massana d'Arts i Oficis while working in advertising and graphic design at the same time.

In 1992 I graduate from Escola Massana specialising in drawing for advertising, and I start to collaborate with design studios related directly to the creation of arts spaces and exhibition catalogues, as well as to editing books of art.

Involved...in a lot of things, concerning everything that has to do with art and graphic design. So that, for practically a decade, I participate in various competitions of poster painting which does have its results:
1989, First Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, First Prize of the Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, Second Prize of the Festa Major de Rubí; 1991, First Prize of the Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, First Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, Second Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, First Prize of the Festa Major de Gràcia; 1997, First prize of the Carnaval de Arenys de Mar; 1997, First Prize of the Carnaval de Tarragona.

From 1991 to 1995 I cooperated with the design studio Ortega i Palau, which gave me a lot of knowledge in the world of editing, in the field of art catalogues and authors' books. From 1995 on, new proposals and experiences are unleashed. And so Efímera is born, a collective formed by five ephemeral artists of various backgrounds but with interests and intentions that are about editing and creating. This collective gave me the opportunity to participate directly in various multicultural projects which permitted me, for example, to create the printed version of the magazine On the road (no. 3) for the Festival Pluriculturel de Saint-André-lez-Lille (France), in March of 1998.

In 1998 I decide to become self-employed in the field of illustration and graphic design, and I work for various editors, companies and institutions: Edtirial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, youth magazine Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudio Síntesi, estudio Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Goethe Institute, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya and Sindicat de Periodistes de Catalunya.

Not resting one moment and touching infinity of facets with the common denominator visual arts leads me to the world of teaching, working for the Universitat de Barcelona in research studies about editing and for the Escola Illa de Sabadell d'Arts Plàstiques i Disseny. I also had the opportunity to be part of the Junta de l'Associació d'Il.lustrasors de Catalunya.

And, to come to an end, I always like to sit at a piano.

Català

Ricard Aranda Recasens. Vilafranca del Penedès 1969.

El meu primer contacte amb el món de les arts visuals va ser la pintura a Vilafranca mateix. L’any 1985 m’estableixo a Barcelona, on començo a estudiar a l’Escola Massana d’Arts i Oficis, i paral·lelament treballo en publicitat i disseny gràfic.
L’any 1992 acabo la Massana amb l’especialitat de dibuix publicitari i començo a col·laborar amb estudis de disseny relacionats directament amb la creació d’espais i catàlegs d’exposicions, així com amb l’edició de llibres d’art.
Inquietuds… moltes, per tot el món de l’art i la gràfica. Així, durant pràcticament una dècada em vaig dedicar a participar en diferents concursos de cartells. Això va donar fruit: 1989, 1r premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, 1r premi de les Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, 2n premi de la Festa Major de Rubí; 1991, 1r premi de les Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, 1r premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 2n premi de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 1r premi de la Festa Major de Gràcia; 1997, 1r premi del Carnaval d’Arenys de Mar; 1997, 1r premi del Carnaval de Tarragona.
Des de l’any 1991 fins al 1995 vaig col·laborar amb l’estudi de disseny Ortega i Palau. Això em va donar molts coneixements en el món de l’edició, en l’àmbit dels catàlegs d’art i dels llibres d’autor.
A partir de l’any 1995 es van desencadenant noves propostes i experiències. Així neix Efímera, que és un col·lectiu compost per cinc artistes efímers de procedències diverses però amb inquietuds i intencions que giren a l’entorn de l’edició i de la creació. Aquest col·lectiu em va donar l’oportunitat de participar directament en diferents projectes multiculturals, que em van permetre, per exemple, crear l’edició impresa de la revista On the road (núm. 3) per al Festival Pluriculturel a Saint-André-lez-Lille (França) el març de 1998.
A partir de l’any 1998 decideixo establir-me com a freelance en l’àmbit de la il·lustració i el disseny gràfic, i col·laboro amb diverses editorials, empreses i institucions: Editorial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, revista juvenil Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudi Síntesi, estudi Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Institut Goethe, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya i Sindicat de Periodistes de Catalunya.
No parar ni un moment i tocar moltes facetes amb el denominador comú de l’art visual: això em porta al món de la docència, amb col·laboracions amb la Universitat de Barcelona en postgraus sobre edició i l’Escola Illa de Sabadell d’Arts Plàstiques i Disseny. També he tingut l’oportunitat de formar part de la Junta de l’Associació d’Il·lustradors de Catalunya.
I, per acabar, sempre ve de gust asseure’s davant d’un piano.

Castellano

Mi primer contacto con el mundo de las artes visuales fue la pintura en mi Vilafranca natal. En 1985 me traslado a Barcelona, donde empiezo a estudiar en la Escola Massana d’Arts i Oficis, y paralelamente trabajo en publicidad y diseño gráfico.
En 1992 termino mis estudios en la Massana con la especialidad de dibujo publicitario y empiezo a colaborar con estudios de diseño relacionados directamente con la creación de espacios y catálogos de exposiciones, así como con la edición de libros de arte.
Inquietudes... muchas, por todo lo que tenga relación con el mundo del arte y la gráfica. Así, durante prácticamente una década me dedico a participar en distintos concursos de carteles, lo cual da sus frutos: 1989, 1er premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, 1er premio de las Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, 2º premio de la Festa Major de Rubí; 1991, 1er premio de las Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, 1er premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 2º premio de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, 1er premio de la Festa Major de Gràcia; 1997, 1er premio del Carnaval de Arenys de Mar; 1997, 1er premio del Carnaval de Tarragona.
Desde 1991 hasta 1995 colaboré con el estudio de diseño Ortega i Palau, lo que me dio muchos conocimientos en el mundo de la edición, en el ámbito de los catálogos de arte y los libros de autor.
A partir de 1995 se desencadenan nuevas propuestas y experiencias. Así nace Efímera, un colectivo formado por cinco artistas efímeros de procedencia diversa pero con inquietudes e intenciones que giran alrededor de la edición y la creación. Este colectivo me dio la oportunidad de participar directamente en distintos proyectos multiculturales, que me permitieron, por ejemplo, crear la edición impresa de la revista On the road (n.º 3) para el Festival Pluriculturel de Saint-André-lez-Lille (Francia), en marzo de 1998.
A partir de 1998 decido establecerme como freelance en el ámbito de la ilustración y el diseño gráfico, y colaboro con varias editoriales, empresas e instituciones: Editorial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, revista juvenil Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudio Síntesi, estudio Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Institut Goethe, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya y Sindicat de Periodistes de Catalunya.
No parar ni un momento y tocar infinidad de facetas con el denominador común del arte visual me lleva al mundo de la docencia, con colaboraciones con la Universitat de Barcelona en posgrados sobre edición y con la Escola Illa de Sabadell d’Arts Plàstiques i Disseny. También he tenido la oportunidad de formar parte de la Junta de l’Associació d’Il·lustradors de Catalunya.
Y, para terminar, siempre apetece sentarse delante de un piano.

english

My first contact with the world of visual arts was painting in my birthplace Vilafranca. In 1985 I move to Barcelona where I begin to study at Escola Massana d'Arts i Oficis while working in advertising and graphic design at the same time.

In 1992 I graduate from Escola Massana specialising in drawing for advertising, and I start to collaborate with design studios related directly to the creation of arts spaces and exhibition catalogues, as well as to editing books of art.

Involved...in a lot of things, concerning everything that has to do with art and graphic design. So that, for practically a decade, I participate in various competitions of poster painting which does have its results:
1989, First Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1990, First Prize of the Fiestas de San Mateo (Logroño); 1991, Second Prize of the Festa Major de Rubí; 1991, First Prize of the Fiestas de San Mateo (Logroño); 1993, First Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, Second Prize of the Festa Major de Sant Cugat del Vallès; 1995, First Prize of the Festa Major de Gràcia; 1997, First prize of the Carnaval de Arenys de Mar; 1997, First Prize of the Carnaval de Tarragona.

From 1991 to 1995 I cooperated with the design studio Ortega i Palau, which gave me a lot of knowledge in the world of editing, in the field of art catalogues and authors' books. From 1995 on, new proposals and experiences are unleashed. And so Efímera is born, a collective formed by five ephemeral artists of various backgrounds but with interests and intentions that are about editing and creating. This collective gave me the opportunity to participate directly in various multicultural projects which permitted me, for example, to create the printed version of the magazine On the road (no. 3) for the Festival Pluriculturel de Saint-André-lez-Lille (France), in March of 1998.

In 1998 I decide to become self-employed in the field of illustration and graphic design, and I work for various editors, companies and institutions: Edtirial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Brúixola, Editorial Castellnou, Eumo Editorial, youth magazine Cavall Fort, Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), estudio Síntesi, estudio Víctor Oliva, Hores Extraordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Orangeworld, Goethe Institute, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, Paites, Associació del Circ de Catalunya and Sindicat de Periodistes de Catalunya.

Not resting one moment and touching infinity of facets with the common denominator visual arts leads me to the world of teaching, working for the Universitat de Barcelona in research studies about editing and for the Escola Illa de Sabadell d'Arts Plàstiques i Disseny. I also had the opportunity to be part of the Junta de l'Associació d'Il.lustrasors de Catalunya.

And, to come to an end, I always like to sit at a piano.